ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมการศาสนา   กรมการศาสนา 

666 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2422 8776, 0 2422 8779
 
โทรสาร. 0 2422 8777

Website : www.dra.go.th

  Update : 2018-02-13 10:23:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 488    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today