ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงพลังงาน  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน  
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน   สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 

อาคาร B ชั้น 25 ศูนย์ Energy Complex 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร. 0 2140 6056
 
โทรสาร. 0 2140 6052 

Website :  http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 10:13:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 430    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today