ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน   สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2207 3599
 
โทรสาร. 0 2207 3502, 0 2207 3508 

Website : http://www.erc.or.th
 
Update : 2018-02-13 09:57:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 350    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today