ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงพลังงาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2537 2000
 
โทรสาร. 0 2537 3498-9 

Website : www.pttplc.com
 
Update : 2018-02-13 09:37:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 413    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today