ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

17 ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2223 0021-9, 0 2223 2593-5, 0 2222 4102-9
 
โทรสาร. 0 2225 3785 

Website : http//:www.dede.go.th
 
Update : 2018-02-13 09:28:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 403    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today