ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมธุรกิจพลังงาน   
 


กรมธุรกิจพลังงาน 

555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2794 4000
 
โทรสาร. 0 2794 4300 

Website : www.doeb.go.th
 
Update : 2018-02-13 09:25:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 445    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today