ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2794 3000
  
Website : www.dmf.go.th
 
Update : 2018-02-13 09:22:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 327    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today