ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร. 0 2564 4000
  
Website : http://www.ismed.or.th
 
Update : 2018-02-13 09:13:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 387    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today