ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย   

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2713 6290-2 ,0 2713 6547-50, 0 2712 4402-7
 
โทรสาร. 0 2713 6293 ,0 2713 6550 

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-13 08:53:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 518    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today