ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2280 7272
 
โทรสาร. 0 2280 7273, 0 2280 7277 

Website : http://www.thaieei.com
 
Update : 2018-02-13 08:46:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 486    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today