ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันยานยนต์   

สถาบันยานยนต์ 

ชั้น 3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2712 2414
 
โทรสาร. 0 2712 2415

Website : http://www.thaiauto.or.th
 
Update : 2018-02-12 15:55:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 429    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today