ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 

โทร. 0 2713 5492-9
  
Website : http://www.thaitextile.org
 
Update : 2018-02-12 15:34:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 491    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today