ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

โทร. 0 2619 5500
 
โทรสาร. 0 2619 8100

Website : http://www.ftpi.or.th/
 
Update : 2018-02-12 14:01:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 479    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today