ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันไทย-เยอรมัน  
  สถาบันไทย-เยอรมัน   สถาบันไทย-เยอรมัน 

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 0 3821 5033-39, 0 3893 0100
 
โทรสาร. 0 3874 3433, 0 3874 3464 

Website : http://www.yellowpages.co.th
  
Update : 2018-02-12 13:55:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 455    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today