ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2253 0561
 
โทรสาร. 0 2253 4086 

Website : www.ieat.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:40:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 433    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today