ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3508
 
โทรสาร. 0 2354 3034 

Website : www.tisi.go.th
  
Update : 2018-02-12 13:35:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 389    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today