ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 4404-5
  
Website : www.dip.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:33:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 452    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today