ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

75/10 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3553
 
โทรสาร. 0 2202 3733 

Website : www.dpim.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:30:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 596    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today