ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3967, 0 2202 4000, 0 2202 4014
 
โทรสาร.0 2354 3390

Website : www.diw.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:27:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 633    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today