ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3073
 
โทรสาร. 0 2354 3437 

Website : www.ocsb.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:24:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 439    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today