ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม  
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม   
 


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2202 3100-38
 
โทรสาร. 0 2202 3140 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-12 13:16:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 413    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today