ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)   ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290

โทร. 0 3536 7054-56
 
โทรสาร. 0 3536 7051

Website : www.sacict.or.th
 
Update : 2018-02-12 12:04:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 505    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today