ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0 2634 4999
 
โทรสาร. 0 2634 4970 

Website : www.git.or.th
 
Update : 2018-02-12 12:01:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 550    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today