ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงพาณิชย์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2528 7600 สายด่วน 1570 
  
Website : www.dbd.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:37:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 406    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today