ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงพาณิชย์  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2507 7444
 
โทรสาร. 0 2547 5630-31

Website : http://gphone.prd.go.th

  Update : 2018-02-12 11:30:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 368    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today