ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมการค้าภายใน   กรมการค้าภายใน 

563 ถนนนนทบุรี เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2507 6111,1569
 
โทรสาร. 0 2547 5361

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:21:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 519    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today