ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 9790
 
โทรสาร. 0 2143 8400

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:12:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 387    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today