ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2282 3243-7
 
โทรสาร. 0 2282 4197

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:10:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 564    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today