ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์   


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

100 ม.9 ต.แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทร. 0 5384 1234
 
โทรสาร. 0 5384 1000

Website : http://www.qsbg.org
 
Update : 2018-02-12 11:05:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 473    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today