ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  องค์การจัดการน้ำเสีย   


องค์การจัดการน้ำเสีย 

333 ถนนวิภาวดีรังสิต อาคารเล้าเป้งง้วน1 (LPN1) ชั้น 23 แขวงจอมทอง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2273 8530-9
 
โทรสาร. 0 2273 8577-9 

Website : http://e-directory.mnre.go.th
 
Update : 2018-02-12 11:00:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 466    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today