ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมทรัพยากรน้ำ   

กรมทรัพยากรน้ำ 

180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2271 6000
 
โทรสาร. 0 2271 6000 

Website : http://news.dwr.go.th
 
Update : 2018-02-12 10:55:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 516    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today