ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

120 หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 1308-9
 
โทรสาร. 0 2143 9250 

Website : http://www.dmcr.go.th
 
Update : 2018-02-12 10:51:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 503    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today