ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซ.30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2278 8400-19
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:13:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 339    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today