ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)   


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 7800
 
โทรสาร. 0 2143 9202 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:02:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 471    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today