ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

โทร. 0 7320 3872
 
โทรสาร. 0 7320 3872

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:26:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 518    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today