ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ   


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 12B,ชั้น 26 ยูนิต A2,B1,B2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2694 6000
 
โทรสาร. 0 2658 1411 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:20:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 406    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today