ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2553 8111
 
โทรสาร. 0 2553 8222

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:18:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 463    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today