ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
โทร. 0 2216 3955
 
โทรสาร. 0 2216 5044-6

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:15:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 464    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today