ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)   


อาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขานางเลิ้ง) ชั้น 4

เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2629 8884
 
โทรสาร. 0 2629 8775 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 13:59:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 429    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today