ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ   


สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
โทร. 0 2832 9000
 
โทรสาร. 0 2832 9001-2

Website : https://phpp.nationalhealth.or.th
 
Update : 2018-02-08 13:54:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 602    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today