ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   


สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร. 0 2100 4209
 
โทรสาร. 0 2100 4205

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 13:50:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 475    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today