ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2278 8200
 
โทรสาร. 0 2298 0476

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 13:30:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 476    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today