ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)   


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2105 6500-447
 
โทรสาร. 0 2105 6556 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 13:28:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 458    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today