ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    สำนักนายกรัฐมนตรี  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)   

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

63/1 ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2201 6000
 
โทรสาร. 0 2245 1435

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-02-08 11:08:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 376    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today