ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2143 0406
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 11:06:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 442    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today