ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมประชาสัมพันธ์   


กรมประชาสัมพันธ์ 

9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2618 2323-40
 
โทรสาร. 0 2618 2364, 0 2618 2399

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 11:03:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 396    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today