ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

59/1 ถนนพิษณุโลก กรุงเทพเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2356 9999
 
โทรสาร. 0 2281 7995

Website : http://gphone.prd.go.th

  Update : 2018-02-08 10:59:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 372    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today