ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

962 ถนนกรุงเกษม ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2280 4085
 
โทรสาร. 0 2281 3938 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:54:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 459    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today