ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2547 1000
 
โทรสาร. 0 2547 1001 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:50:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 458    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today