ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1 ถนนพระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2222 0206-9, 0 2220 7600-9
 
โทรสาร. 0 2226 6201, 0 2226 3612

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:48:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 428    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today